streda 26. februára 2014

Výročná členská schôdza

Obecný športový klub Prašník pozýva všetkých členov, sympatizantov klubu a priateľov futbalu na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 2. marca 2014 o 14:00 v malej zasadačke obecného úradu Prašník.