streda 8. augusta 2012

Výstavba nového mosta MILAKO KOI


alebo Ako sa most z práchnivejúceho dreva zmenil za pár dní na lákadlo (ako materiál do zberných surovín) pre neprispôsobivých občanov.

Nový most
Z chátrajúceho mosta môžete dnes už vidieť len torzo, ktoré slúžilo ako „servisný most“ pre práce na novom moste. V termíne od 10. júla do 15. júla vyrástol v Prašníku nový most, ktorý môžu občania plne využívať na svoju osobnú prepravu, či už ako chodci, cyklisti, alebo trebárs aj na mopede či motorke, cez Holešku. V termíne od 27. júla do 3. augusta 2012 prebiehalo maľovanie mosta, ktorý dnes už môžete vidieť v jeho definitívnej podobe. Veríme, že nový most bude plne slúžiť našim občanom i občanom okolitých obcí, cyklistom a v neposlednom rade futbalistom a futbalovým fanúšikom OŠK Prašník a fanúšikom hosťovských tímov. Taktiež veríme, že nový most bude cenný aj pri iných podujatiach, ktoré sa organizujú na ihrisku OŠK Prašník. Veľká vďaka za organizáciu prác na moste patrí najmä Milanovi Konkušovi, po ktorom most nesie aj „skomoleninu“ jeho mena MILAKO KOI. Tento názov síce vznikol náhodne malým nedopatrením, ktoré je momentálne už odstránené, no pôvodný, tak trochu exotickým nádychom voňajúci názov mostu sme sa rozhodli ponechať, teda nový most nesie názov MILAKO KOI po Milanovi Konkušovi mladšom. Ďalšie veľké poďakovanie patrí nepochybne Ľubovi Marekovi, bez ktorého by most nedržal pohromade a možno by ani žiaden nebol, ďalej Pavlovi Pašmíkovi, Jánovi Pašmíkovi, Milanovi Kazikovi, Kamile Petlákovej, Jozefovi Jurkovičovi, Danielovi Kleinovi, Norbertovi Gyükemu, Michalovi Gyürkemu Marekovi Noskovi a Petrovi Obuchovi.
Zábradlie niekdajšieho mosta
Manažér

Ľubo Marek


Najusilovnejší pracovníci
 


  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára